Home

Met familieopstellen kijk je diep in een familiesysteem. Opstellen helpt je inzichtelijk maken waar je op dit moment staat ten opzichte van je familie en  geliefden. Een opstelling laat je zien waar je behoort te staan.  Het laat je je eigen plek weer innemen. Je wordt als het ware altijd bewogen door de overtuigingen en aannames die je in je familiesysteem leven tot je er bewust van wordt. Door het zien in een opstelling van bijvoorbeeld je  ouders op zielsniveau of de verwarring  omtrent een bepaald onderwerp  kan er helderheid ontstaan.
Door op zielsniveau te werken ga je voorbij aan gepsychologiseer, we zijn als mens zo geneigd om te bedenken wat het beste is, waarbij (on)bewust confrontaties uit de weg worden gegaan.

Door te zien, voelen ,weten wat je eigen plek is, is integratie in het dagelijks leven mogelijk.

De beweging in een opstelling, de beweging van de ziel is moeilijk in woorden te vatten, hoe deze beweegt is eigenlijk een groot raadsel. We kunnen alleen vaststellen dat het zo is. Daarom nodig ik  je uit om te ervaren hoe een opstelling in zijn werk gaat, zowel individueel als in een groep.

Iedere maand zijn er opstellingsavonden waar je je op in kan schrijven. Je kan zowel als vraagsteller als representant komen. Zie agenda