Relatie

In een partnerrelatie kan je in een dynamiek terecht komen die doet denken aan vroeger, meestal aan vader of moeder. Het patroon herhaalt zich. Eigenlijk komen dit soort dynamieken altijd voort uit het familiepatroon, dus via de (groot)-ouders. Een opstelling maakt dit soort patronen inzichtelijk. Met opstellen kijk je diep in een familiesysteem. Een opstelling kan je helpen uit verstrikkingen te komen met eerdere generaties en maakt inzichtelijk waar je ten opzichte van je familiesysteem op zielsniveau staat.
Zijn er mensen niet geëerd of gezien door eerdere generaties kunnen deze door worden gegeven aan een onschuldig nieuw familielid net zo lang tot dit wel gebeurd. Dit kan erg belastend zijn voor dit familielid.
Een familieopstelling kan dit zichtbaar en voelend maken. Je zou kunnen zeggen dat een familiesysteem meer tot rust komt en hierdoor ook het in dienst genomen familielid.