Man Zijn

Boosheid

Boosheid is een heel mooie en natuurlijke emotie die ons heel erg kan dienen om: Grenzen te stellen zodat we assertief kunnen reageren als iemand gedrag vertoont die we niet accepteren.
Boosheid als hij naar buiten is gericht is het een vechtersstand, naar binnen gericht, dus boos op jezelf, uit het zich in machteloosheid, zelfkritiek, faalangst, onmacht, etc.
Ons denken kan dit blijven aanwakkeren, we raken er gespannen van, (kaak)-spieren zijn aangespannen, je stem veranderd, vuisten maken, trillen etc, na verloop van tijd worden we vermoeit, zijn we uitgeput.
Belangrijk dus om boosheid te onderzoeken en ruimte te geven, een plek te geven.

• Wanneer raak jij gespannen, gefrustreerd en uitgeput?
• Waar gaat jouw boosheid over?
• Wat is jouw relatie met boosheid?
• Wat is de oorzaak van mijn boosheid? 
• Waarom wordt ik (zo snel) getriggerd, ook bij kleine zaken?
• Hoe staat boosheid in verhouding tot mijn verdriet?
• Hoe kan het dat het me steeds weer overneemt?
• Waar gaat mijn weerstand over?
• Hoe kom ik van m’n boosheid af?
• Wat is toch die frustratie?
• Waarom begrijpt de ander me niet?
• Hoe kan ik omgaan met boosheid van de ander?
• Hoe kan ik bij mezelf blijven als ik boosheid voel?

Dit delen we in de mannengroep, doen er oefeningen mee en stellen het middels een familie opstelling op (systemisch werk). Met als doel inzicht te krijgen hoe boosheid in ons werkt en hoe ermee om te gaan in het dagelijks leven. Eigenlijk gaat het ook hier om het innerlijk kind op schoot te nemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *