Man Zijn

Seksualiteit

Seksualiteit kan een beladen onderwerp zijn, gek eigenlijk, er is niets natuurlijkers, we zijn er uit voortgekomen, toch is het nogal een beladen onderwerp.

Wikipedia zegt er dit over: Seksualiteit bij de mens is het complex van gevoelens en handelingen van lichamelijke aard die gepaard gaan met lust en seksuele opwinding.  Seksualiteit is van belang voor de voortplanting voor bevestiging van een relatie tussen personen, en voor het beleven van genot, bijvoorbeeld bij vrijen. Seksualiteit is verbonden met normen, wetten en taboes Dat er normen, wetten en taboes zijn is opmerkelijk. Natuurlijk zijn er natuurwetten maar dat er wetten nodig zijn, normen worden opgelegd en taboes komt door de voornamelijk patriarchale inrichting van onze maatschappij.
Tijd voor verandering lijkt me en het vrouwelijke te eren en te integreren!
Het start voor ons met het helen van onze wonden en het zien, de bewustwording van wie we in werkelijkheid zijn. Mijns inziens is het evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke heel goed mogelijk. Seks nodig hebben en onderdrukking liggen aan deze onbalans ten grondslag.

Seksualiteit neemt een groot deel van ons denken en doen in beslag.
Als je in google intikt: “hoe vaak denkt” wordt de zin aangevuld met “een man aan seks?”
Precies wat ik wilde intikken… Antwoord:
Mannen denken gemiddeld 34,2 keer per dag aan seks, dat is ongeveer om de 28 minuten. Vrouwen denken gemiddeld 18,6 keer per dag aan seks, iets minder dan een keer per uur.
Er zijn nog andere statistieken en uitkomsten, het geeft in ieder geval aan dat we er mee bezig zijn en dat seks een heel belangrijke plek heeft in ons leven en die ook mag krijgen!

Het zo enorm belangrijk om als kind in de eerste plaats door moeder helemaal gezien te worden, dus ook op zielsniveau. Vindt dit niet volledig plaats dan is er sprake van een hechtingstrauma. Deze vertaald zich later in het op zoek blijven naar dit incomplete stuk van ons zelf buiten ons zelf. Daar waar het niet te vinden is. De compleetheid is verborgen in ons, hiernaar zijn we bewust of onbewust op zoek.

Door te delen en in te voelen in dit trauma en de trauma’s die hierop volgden kunnen we weer bij onszelf uitkomen. Voorwaarde is dat de omgeving veilig is, in veiligheid kunnen we ontspannen en voelen.
Wat is gezonde seksualiteit?

Waar loop jij tegenaan met seksualiteit?
Wat is jouw geschiedenis/ seksuele opvoeding geweest?
Wat is jouw patroon nodig hebben van seks of/en onderdrukking of..?
Zijn er gebeurtenissen geweest in jouw verleden die je hebben beïnvloed?
Zijn er gebeurtenissen geweest in jouw familiegeschiedenis?
Hoe is seks en seksualiteit nu in je leven?
Wat is je verlangen, hoe zou jij het willen?

Dit gaan we samen onderzoeken, met de billen bloot dus…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *